Livrare gratuită în România.

Termenii și condițiile generale ai The Memory Printing Co., sro

Dispoziții generale

1. Acești Termeni și condiții generale (denumite în continuare „Termenii și condițiile”) sunt emise de:

 • The Memory Printing Co., sro
 • IČO: 51908581
 • Număr fiscal: 2120827379
 • cu sediul social la Jura Hronca 22, 841 02 Bratislava, Slovacia
 • înregistrat în Registrul comercial al Judecătoriei Sectorului Bratislava 1, sec. SRO, nr. 130898 / B
 • denumit în continuare „Vânzătorul

2. Acești Termeni și condiții reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale Vânzătorului și ale persoanei fizice care încheie Acordul de Cumpărare în afara activității sale de consumator sau în cursul activității sale (denumit în continuare „Cumpărător”) printr-o interfață web situată pe un site web disponibil pe https://www.memoryprinting.com adresa. (denumit în continuare „magazin online”)

3. Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare. Derogarea din contractul de vânzare are prioritate față de prevederile acestor termeni și condiții.

4. Acești termeni și condiții și contractul de achiziție sunt încheiați în limba slovacă.

Informații despre bunuri și prețuri

1. Informații despre mărfuri, inclusiv prețul mărfurilor individuale și principalele caracteristici ale acestora sunt furnizate pentru mărfurile individuale din catalogul magazinelor electronice. Prețurile mărfurilor includ taxa pe valoarea adăugată, toate taxele aferente și costul de returnare a mărfurilor, dacă astfel de mărfuri nu pot fi returnate de serviciul poștal normal. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în magazinul online. Această prevedere nu împiedică negocierea unui contract de vânzare în condiții convenite individual.

2. Toată prezentarea mărfurilor introduse în catalogul magazinului online are un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste mărfuri.

3. Informațiile privind costul ambalării și livrării mărfurilor sunt publicate în magazinul online.

4. Eventualele reduceri la prețul de achiziție al mărfurilor nu pot fi combinate între ele, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin altfel.

Comanda și încheierea contractului de cumpărare

1. Costurile suportate de Cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri telefonice) sunt suportate de către Cumpărător însuși. Aceste costuri nu diferă de rata de bază.

2. Cumpărătorul comandă mărfurile completând formularul de comandă fără înregistrare.

3. La plasarea unei comenzi, cumpărătorul selectează mărfurile, metoda de plată și livrarea.

4. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are dreptul să verifice și să schimbe datele introduse în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul COMANDĂ. Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Condiția de validitate a comenzii este completarea tuturor informațiilor necesare în formularul de comandă și confirmarea cumpărătorului că a făcut cunoștință cu acești termeni și condiții.

5. După primirea comenzii, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail introdusă de Cumpărător la comandă. Această confirmare se consideră că a fost încheiată. Confirmarea atașamentului reprezintă condițiile comerciale actuale ale vânzătorului. Contractul de cumpărare se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.

6. În cazul în care vânzătorul nu poate îndeplini oricare dintre cerințele specificate în comandă, Vânzătorul va trimite o ofertă modificată la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Oferta modificată este considerată un nou proiect de contract de achiziție, iar contractul de cumpărare este încheiat într-un astfel de caz de cumpărător care confirmă primirea ofertei către vânzător la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții.

7. Toate comenzile primite de Vânzător sunt obligatorii.

8. În caz de eroare tehnică vădită din partea Vânzătorului în ceea ce privește precizarea prețului mărfurilor în magazinul electronic sau în timpul procesului de comandă, Vânzătorul nu va fi obligat să livreze bunurile Cumpărătorului pentru acest preț destul de eronat în mod evident. Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre eroare fără întârzieri nejustificate și va trimite Cumpărătorului o ofertă modificată la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Oferta modificată este considerată un nou proiect de contract de achiziție, iar contractul de cumpărare este în acest caz încheiat cu confirmarea primirii de către cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului.

Condiții de plată și livrarea

(1) Prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în cadrul contractului de vânzare pot fi plătite de cumpărător în următoarele moduri:

 • card de plată fără numerar prin poarta de plată Braintree Payments. Puteți plăti cu VISA, MasterCard, Maestro, JCB, Discover și American Express. Puteți utiliza aceste carduri emise de orice instituție bancară.
 • Numerar la livrare

2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma contractuală. Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, prețul de achiziție include costul de livrare.

3. În cazul plății în numerar, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii.

(4) În cazul plății printr-o poartă de plată, cumpărătorul trebuie să urmeze instrucțiunile furnizorului de plăți electronice respective.

5. În cazul unei plăți fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este respectată atunci când suma este creditată în contul bancar al vânzătorului.

6. Vânzătorul nu necesită nicio plată în avans sau altă plată similară din partea Cumpărătorului. Plata prețului de achiziție înainte de expedierea mărfurilor nu este o depunere.

7. În temeiul Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online și în caz de defecțiune tehnică în cel mult 48 de ore.

8. Mărfurile sunt livrate cumpărătorului la adresa specificată de cumpărător în comandă.

9. Modul de livrare este ales în timpul comenzii mărfurilor.

10. Costurile de livrare a mărfurilor în funcție de metoda de expediere și preluare a mărfii sunt menționate în comanda cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către vânzător. În cazul în care modul de transport este convenit pe baza unei solicitări speciale din partea cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate modului de transport.

11. Dacă vânzătorul este obligat prin contractul de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare. În cazul în care din motive ale Cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau într-un alt mod decât cel menționat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor. costuri asociate cu alte metode de livrare.

12. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să anunțe transportatorul imediat. În cazul în care ambalajul indică modificarea transportului, cumpărătorul nu trebuie să ia transportul de la transportator.

13. Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document fiscal - o factură. Documentul fiscal este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului.

14. Cumpărătorul dobândește titlul asupra mărfurilor, achitând prețul de achiziție integral pentru mărfuri, inclusiv costurile de livrare, dar la început preluând mărfurile. Răspunderea pentru pierderea accidentală, deteriorarea sau distrugerea mărfii revine Cumpărătorului în momentul preluării mărfii sau în momentul în care Cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru cu încălcarea Acordului de Cumpărare.

Anularea comenzii

1. Cumpărătorul care a încheiat un contract de cumpărare în afara activității sale de consumator are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără a da niciun motiv.

(2) Perioada de retragere este de 14 zile:

 • de la data primirii mărfii,
 • de la data acceptării ultimei livrări de mărfuri, dacă contractul implică mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți,
 • de la data primirii primei livrări de mărfuri, dacă obiectul contractului este o livrare repetată regulată de mărfuri.

3. Cumpărătorul nu se poate retrage din contractul de cumpărare:

 • privind furnizarea de servicii dacă acestea au fost efectuate cu acordul său expres prealabil înainte de perioada de retragere, iar vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de încheierea contractului că, în acest caz, nu are dreptul să se retragă din contract și dacă serviciul a fost complet furnizat,
 • privind furnizarea de bunuri sau servicii a căror preț depinde de fluctuațiile pe piața financiară, indiferent de dorințele vânzătorului și care pot apărea în perioada de retragere,
 • privind furnizarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, care poate fi livrat abia după treizeci de zile și al cărui preț depinde de fluctuațiile pieței independent de voința vânzătorului,
 • privind furnizarea de bunuri care au fost modificate la dorința cumpărătorului, bunuri personalizate sau bunuri special concepute pentru un singur cumpărător,
 • privind furnizarea de bunuri perisabile, precum și bunuri care, având în vedere natura lor, au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri,
 • privind furnizarea de mărfuri într-un pachet sigilat care nu poate fi returnat din motive de sănătate sau igienă și al cărui pachet de protecție a fost încălcat după livrare,
 • privind furnizarea de fonograme, înregistrări video, fonograme, cărți sau programe informatice, dacă sunt vândute într-un ambalaj de protecție și cumpărătorul a ambalat ambalajul,
 • privind furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția vânzărilor în baza unui acord privind subscrierea și vânzarea cărților care nu sunt furnizate în copertă de protecție,
 • privind furnizarea de conținut electronic, altul decât pe un material tangibil, dacă furnizarea sa a fost inițiată cu acordul expres al cumpărătorului și cumpărătorul a declarat că a fost instruit în mod corespunzător că, prin exprimarea acestui acord, pierde dreptul de retragere,
 • în alte cazuri menționate la § 7 alin. 6 din Legea nr. Cu privire la protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau la prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiului vânzătorului, astfel cum a fost modificat.

4. Pentru a respecta perioada de retragere, cumpărătorul trebuie să trimită o declarație de retragere în termenul de retragere.

5. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul de retragere standard furnizat de vânzător. Retragerea din Acordul de cumpărare va fi trimisă de Cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului sau la adresa de livrare specificată în acești Termeni și condiții. Vânzătorul va confirma primirea formularului către Cumpărător fără întârziere.

6. Cumpărătorul care s-a retras din contract este obligat să returneze mărfurile vânzătorului în termen de 14 zile de la retragere. Cumpărătorul va suporta costurile returnării mărfii către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate după natura lor poștală normală.

7. Dacă Cumpărătorul se retrage din Contract, Vânzătorul va returna Cumpărătorului fără întârziere, dar în cel mult 14 zile de la retragere, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare pe care le-a primit de la el, în aceeași manieră. Vânzătorul va returna fondurile primite Cumpărătorului într-un alt mod numai dacă Cumpărătorul este de acord cu acesta și nu suportă costuri suplimentare.

8. Dacă Cumpărătorul a ales o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului costul de livrare corespunzător celui mai ieftin mod de livrare oferit.

9. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite cumpărătorului înainte ca acesta să predea mărfurile sau să dovedească că mărfurile trimise vânzătorului.

10. Mărfurile trebuie returnate de către cumpărător vânzătorului nedeteriorat, nu uzat și nepoluat și, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul are dreptul de a denunța unilateral cererea de compensare a prejudiciului produs pe bunuri împotriva cererii cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

11. Vânzătorul are dreptul să se retragă din Acordul de cumpărare din cauza vânzării inventarului, a indisponibilității mărfurilor sau atunci când producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor a oprit producția sau importul mărfurilor. Vânzătorul va informa prompt Cumpărătorul prin intermediul adresei de e-mail menționate în Comanda și va returna în termen de 14 zile de la notificarea retragerii Contractului de Cumpărare toate fondurile, inclusiv costurile de livrare primite de la acesta în baza Contractului în același mod sau în modul specificat de Cumpărător.

Drepturi de la performanțe defecte

(1) Vânzătorul va fi răspunzător de Cumpărător că mărfurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, Vânzătorul răspunde de Cumpărător că la momentul în care Cumpărătorul a primit bunurile:

 • bunurile au caracteristici agreate de părți și, în lipsa unui acord, acele caracteristici descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător cu privire la natura mărfurilor și bazate pe publicitate de către vânzător,
 • mărfurile sunt potrivite în scopul declarat de vânzător sau pentru care sunt utilizate de obicei bunurile de acest fel,
 • mărfurile corespund calității sau designului eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau designul a fost stabilit în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit;
 • mărfurile sunt în cantitatea sau greutatea corespunzătoare,
 • bunurile respectă cerințele legale.

2. În caz de eroare, Cumpărătorul poate trimite o revendicare către Vânzător solicitând:

 • dacă este un bug fixabil:
  • eliminarea gratuită a defectelor mărfurilor,
  • schimb de bunuri pentru bunuri noi,
 • dacă eroarea nu poate fi corectată:
  • o reducere rezonabilă la prețul de achiziție,
  • retrageți din contract.

3. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract,

 • dacă mărfurile au un defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică folosirea corectă a obiectului ca obiect fără defecte,
 • dacă nu poate folosi în mod corespunzător mărfurile din cauza apariției repetate a erorii sau erorilor după reparare,
 • dacă nu poate folosi bunurile în mod corespunzător din cauza unui număr mare de defecte.

4. Vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate, unde este posibil să accepte reclamația sau în sediul sau locul de activitate. De asemenea, consumatorul poate depune o reclamație la persoana desemnată de vânzător. Dacă reclamația consumatorului este tratată de o persoană desemnată de vânzător, acesta / ea poate gestiona reclamația numai prin predarea mărfurilor reparate, în caz contrar, acesta va trimite vânzătorului reclamația pentru echipament. Vânzătorul este obligat să ofere Cumpărătorului o confirmare în scris a momentului în care Cumpărătorul a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și modul în care este plătit de către Cumpărător reclamația, precum și confirmarea datei și a modului de gestionare a reclamației, respingerea cererii.

5. În cazul în care consumatorul face o reclamație, vânzătorul sau angajatul său autorizat sau persoana desemnată este obligat să instruiască consumatorul despre drepturile sale care rezultă din performanțele defectuoase. La decizia consumatorului cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă, Vânzătorul sau angajatul său autorizat sau persoana desemnată este obligat să stabilească metoda de soluționare a creanței imediat, în cazuri complicate în cel mult zile lucrătoare de la data revendicării, în cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării mărfurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării. După ce a fost determinată modalitatea de soluționare a reclamației, reclamația, inclusiv eliminarea erorii, trebuie soluționată imediat, iar în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, soluționarea creanței, inclusiv înlăturarea erorii, nu trebuie să depășească 30 de zile de la data revendicării. O expirare inutilă a acestei perioade este considerată o încălcare substanțială a contractului, iar cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba bunuri cu bunuri noi. Momentul în care cererea cumpărătorului (afirmarea dreptului de executare eronată) are loc vânzătorului este considerat momentul depunerii reclamației.

6. Vânzătorul va informa Cumpărătorul în scris despre rezultatul revendicării în cel mult 30 de zile de la data revendicării.

7. Cumpărătorul nu are dreptul de performanță eronată dacă cumpărătorul știa înainte de preluarea lucrului că lucrul nu este în regulă sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat greșeala.

8. În cazul unei cereri justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor rezonabile suportate în legătură cu creanța. Cumpărătorul poate exercita acest drept cu vânzătorul în termen de o lună după expirarea perioadei de garanție.

9. Alegerea metodei de plângere și gestionarea acesteia, dacă există mai multe opțiuni, cumpărătorul are.

10. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile rezultate din executarea defectuoasă sunt reglementate de secțiunile 499 - 510, secțiunile 596 - 600 și secțiunile 619 - 627 din Legea nr. 40/1964 Coll. Codul civil, cu modificările ulterioare, și Legea nr. Cu privire la protecția consumatorului, astfel cum a fost modificat.

11. Alte drepturi și obligații ale părților referitoare la răspunderea vânzătorului pentru erori sunt reglementate de procedura de reclamații a vânzătorului.

livrare

(1) Părțile își pot transmite întreaga corespondență scrisă reciproc prin poștă electronică.

2. Cumpărătorul va transmite Vânzătorului corespondență la adresa de e-mail menționată în acești Termeni și Condiții. Vânzătorul va livra corespondența Cumpărătorului la adresa de e-mail indicată în contul sau comanda clientului.

Soluționarea litigiilor în afara instanței

(1) Consumatorul are dreptul să contacteze vânzătorul pentru reparații dacă nu este satisfăcut de modul în care vânzătorul și-a soluționat cererea sau dacă consideră că acesta a încălcat drepturile sale. Consumatorul are dreptul să depună o soluție alternativă (extrajudiciară) de soluționare a litigiilor la entitatea ADR, în cazul în care vânzătorul a răspuns solicitării din sentința anterioară sau nu i-a răspuns în termen de 30 de zile de la data expedierii. Acest lucru nu aduce atingere posibilității consumatorului de a merge în instanță.

2. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare este Inspecția comercială slovacă competentă, cu sediul social la: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, care poate fi contactată la Inspecția comercială slovacă, Central relații și soluționare alternativă a litigiilor, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, sau electronic la adresa ars@soi.sk sau adr. @ soi.sk. Adresa de internet: https://www.soi.sk/. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a rezolva litigiile dintre vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare.

3. Centrul European pentru Consumatori Republica Slovacă, cu sediul social la Mlynské nivy 44 / a, 827 15 Bratislava, adresa de internet: http://esc-sr.sk/ este punctul de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea litigiilor on-line privind consumatorii și modificarea Regulamentului (CE) nr 2006/2004 și Directiva 2009/22 / CE (Regulamentul de soluționare a litigiilor pentru consumatori online).

4. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comerțului este efectuat în sfera de competență a acestuia de către Biroul raional competent al Direcției de licențiere comerciale. Inspecția comercială din Slovacia supraveghează, de asemenea, într-o măsură limitată, respectarea Legii nr. Cu privire la protecția consumatorului, astfel cum a fost modificat.

Dispoziții finale

(1) Toate acordurile dintre Vânzător și Cumpărător sunt reglementate de legile Republicii Slovace. Dacă relația stabilită prin acordul de cumpărare conține un element internațional, părțile convin că relația este reglementată de legea Republicii Slovace. Aceasta nu aduce atingere drepturilor consumatorului în conformitate cu legislația generală obligatorie.

2. Vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în legătură cu Cumpărătorul în conformitate cu prevederile Legii nr. Cu privire la protecția consumatorului, astfel cum a fost modificat.

3. Toate drepturile asupra site-ului web al Vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conținutului, inclusiv aspectul site-ului, fotografii, filme, grafică, mărci comerciale, logo-uri și alte conținut și elemente aparțin vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea altfel a site-ului sau a părții sale fără acordul vânzătorului.

(4) Vânzătorul nu răspunde pentru erorile cauzate de interferența de către terți în magazinul online sau ca urmare a utilizării sale contrare scopului său. Atunci când utilizează magazinul online, cumpărătorul nu poate folosi proceduri care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia și nu va angaja în nicio activitate care să-i permită sau terților să modifice sau să folosească gresit software-ul sau alte componente ale magazinului online și să utilizeze magazinul online sau piese sau echipamente software într-o manieră care ar intra în conflict cu scopul sau scopul său.

5. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil publicului.

6. Vânzătorul poate modifica sau modifica textul Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor suportate în timpul formulării anterioare a Termenilor și condițiilor.